Sklepni predlogi generalne pravobranilke J. Kokott, predstavljeni 22. aprila 2015.$