Návrhy prednesené 22. apríla 2015 – generálna advokátka J. Kokott$