Opinia rzecznik generalnej J. Kokott przedstawiona w dniu 22 kwietnia 2015 r.