Ģenerāladvokātes J. Kokotes [J. Kokott] secinājumi, sniegti 2015. gada 22. aprīlī$