Generalinės advokatės J. Kokott išvada, pateikta 2015 m. balandžio 22 d.