Προτάσεις της γενικής εισαγγελέα J. Kokott της 22ας Απριλίου 2015$