Forslag til afgørelse fra generaladvokat J. Kokott fremsat den 22. april 2015.$