Zadeva T-41/13: Tožba, vložena 29. januarja 2013 – Roy proti Svetu in Komisiji