Sprawa T-41/13: Skarga wniesiona w dniu 29 stycznia 2013 r. — Roy przeciwko Radzie i Komisji