Lieta T-41/13: Prasība, kas celta 2013. gada 29. janvārī — Roy /Padome un Komisija