Věc T-41/13: Žaloba podaná dne 29. ledna 2013 — Roy v. Rada a Komise