2014/62/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 februarie 2014 de abrogare a Deciziei 2003/766/CE privind măsurile de urgență pentru prevenirea răspândirii în cadrul Comunității a Diabrotica virgifera Le Conte [notificată cu numărul C(2014) 467]