2014/62/ES: 2014 m. vasario 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo panaikinamas Sprendimas 2003/766/EB dėl skubių priemonių užkirsti kelią Diabrotica virgifera Le Conte išplitimui Bendrijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2014) 467)