Sprawa T-79/13: Skarga wniesiona w dniu 11 lutego 2013 r. — Accorinti i in. przeciwko EBC