Postanowienie Trybunału (siódma izba) z dnia 5 lutego 2015 r.$