Priekšlikums PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS, ar ko Spānijai saskaņā ar Padomes Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu, lai mazinātu bezdarba risku ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma