Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS tilapäisen tuen myöntämisestä Espanjalle neuvoston asetuksen (EU) 2020/672 nojalla työttömyysriskien lieventämiseksi hätätilanteessa covid-19:n leviämisen seurauksena