Ettepanek: NÕUKOGU RAKENDUSOTSUS, millega antakse Hispaaniale nõukogu määruse (EL) 2020/672 alusel ajutist toetust töötuseriski leevendamiseks COVID-19 puhanguga kaasnenud hädaolukorras