Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне, по силата на Регламент (ЕС) 2020/672 на Съвета, на временна подкрепа на Испания с цел ограничаване на риска от безработица при извънредните обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19