Offentliggörande i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG om rekonstruktion och likvidation av kreditinstitut och enligt lag nr 182/2006 om insolvens och insolvensförfaranden (insolvenslagen)