Kommissionens förordning (EG) nr 1283/2008 av den 17 december 2008 om utfärdande av importlicenser för ansökningar som lämnades in under de första sju dagarna av december 2008 inom ramen för de tullkvoter för griskött som öppnades genom förordning (EG) nr 806/2007