Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1283/2008 tas- 17 ta’ Diċembru 2008 dwar il-ħruġ ta' liċenzji tal-importazzjoni għall-applikazzjonijiet introdotti matul l-ewwel sebat ijiem tax-xahar ta' Diċembru 2008 fil-kuntest tal-kwoti tariffarji miftuħa mir-Regolament (KE) Nru 806/2007 għal-laħam tal-majjal