2008 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1283/2008 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2008 m. gruodžio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 806/2007 leidžiamas naudoti kiaulienos tarifines kvotas