Kommissionens forordning (EF) nr. 1283/2008 af 17. december 2008 om udstedelse af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2008 inden for rammerne af de toldkontingenter for import af svinekød, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 806/2007