Meddelelse om ikrafttrædelsesdatoen for tillægsprotokollen til overenskomsten mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Norge som følge af Republikken Østrigs, Republikken Finlands og Kongeriget Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union