Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2015 r. przez Urząd Nadzoru EFTA przeciwko Księstwu Liechtensteinu (Sprawa E-23/15)