Προσφυγή που ασκήθηκε στις 17 Αυγούστου 2015 από την Εποπτεύουσα Αρχή της ΕΖΕΣ κατά του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν (Υπόθεση E-23/15)