Žaloba podaná dne 17. srpna 2015 Kontrolním úřadem ESVO na Lichtenštejnské knížectví (Věc E-23/15)