Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/2153 на Съвета от 20 ноември 2017 година за прилагане на Регламент (ЕС) № 269/2014 относно ограничителни мерки по отношение на действия, подкопаващи или застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна