Zaak C-109/92: Verzoek van 18 februari 1992 van het Verwaltungsgericht Hannover om een prejudiciële beslissing in het geding tussen S.M. Wirth en Landeshauptstadt Hannover