Sag C-109/92: Anmodning om præjudiciel afgørelse forelagt ved kendelse afsagt den 18. februar 1992 af Verwaltungsgericht Hannover i sagen Stephan Max Wirth mod Landeshauptstadt Hannover