Verordening (EEG) nr. 2731/93 van de Commissie van 4 oktober 1993 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 2169/93 inzake de toepassing van een minimumprijs bij invoer van bepaalde soorten rood fruit van oorsprong uit Polen