Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 21 kwietnia 2015 r.