Tiesas spriedums (virspalāta) 2015. gada 21. aprīlī.