Domstolens dom (Store Afdeling) af 21. april 2015.