KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 3005/95 av den 22 december 1995 som fastställer i vilken utsträckning ansökningar om exportlicenser inom sektorn för fjäderfäkött kan accepteras