KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3005/95 af 22. december 1995 om fastlæggelse af, i hvilket omfang ansøgninger om eksportlicenser for fjerkrækødssektoren kan imødekommes