Zaak C-526/11: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 12 september 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Oberlandesgericht Düsseldorf — Duitsland) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe (Overheidsopdrachten — Richtlijn 2004/18/EG — Artikel 1, lid 9, tweede alinea, sub c — Begrip „publiekrechtelijke instelling” — Voorwaarde inzake financiering van activiteiten, of toezicht op beheer, of toezicht op activiteiten door staat, territoriale lichamen of andere publiekrechtelijke instellingen — Beroepsvereniging van artsen — Wettelijk bepaalde financiering door middel van bijdragen van leden van deze beroepsvereniging — Hoogte van bijdragen vastgesteld door algemene vergadering van deze vereniging — Autonomie van deze vereniging bij bepaling van omvang en wijze van uitvoering van haar wettelijke taken)