Kawża C-526/11: Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Il-Ħames Awla) tat- 12 ta’ Settembru 2013 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Oberlandesgericht Düsseldorf — il-Ġermanja) — IVD GmbH & Co. KG vs Ärztekammer Westfalen-Lippe (Kuntratti pubbliċi — Direttiva 2004/18/KE — Il-punt (c) tat-tieni paragrafu tal-Artikolu 1(9) — Kunċett ta’ “korp irregolat bil-liġi pubblika” — Kundizzjoni li tirrigwarda l-finanzjament tal-attività, il-kontroll tal-ġestjoni, il-kontroll tal-attività mill-Istat, minn awtoritajiet reġjonali jew lokali jew korpi oħra rregolati mil-liġi pubblika — Kamra professjonali tat-tobba — Finanzjament previst mil-liġi permezz ta’ kontribuzzjonijiet imħallsa mill-membri ta’ din il-kamra — Ammont ta’ kontribuzzjonijiet stabbilit mill-assemblea tal-imsemmija kamra — Awtonomija tal-imsemmi korp fir-rigward tal-istabbiliment tal-portata u tal-metodi ta’ implementazzjoni tal-funzjonijiet legali tagħha)