Lieta C-526/11: Tiesas (piektā palāta) 2013. gada 12. septembra spriedums ( Oberlandesgericht Düsseldorf (Vācija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — IVD GmbH & Co. KG/Ärztekammer Westfalen-Lippe (Publiskie iepirkumi — Direktīva 2004/18/EK — 1. panta 9. punkta otrās daļas c) punkts — Jēdziens “publisko tiesību subjekts” — Nosacījums par valsts, pašvaldības vai citu publisko tiesību subjektu īstenotu darbības finansēšanu vai vadības pārraudzību, vai darbības pārraudzību — Ārstu arodapvienība — Likumā noteikts finansējums no šīs apvienības biedru veiktām iemaksām — Iemaksu apmērs, ko nosaka šīs apvienības pilnsapulce — Šīs apvienības autonomija noteikt tai likumā paredzēto uzdevumu īstenošanas apmēru un veidu)