C-526/11. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2013. szeptember 12-i ítélete (Oberlandesgericht Düsseldorf (Németország) előzetes döntéshozatal iránti kérelme) — IVD GmbH & Co. KG kontra Ärztekammer Westfalen-->Lippe (Közbeszerzés — 2004/18/EK irányelv — Az 1. cikk (9) bekezdése második albekezdésének c) pontja — A „közjogi intézmény” fogalma — A tevékenység állami, területi, települési önkormányzat vagy egyéb közjogi intézmény általi finanszírozására, illetve az irányítás vagy a tevékenység ezek általi felügyeletére vonatkozó feltétel — Orvosi szakmai kamara — Az e kamara tagjai által fizetett tagdíjakból történő, törvény által előírt finanszírozás — A szóban forgó kamara közgyűlése által meghatározott mértékű tagdíjak — E kamarának a ráruházott, jogszabályban előírt feladatai terjedelme és végrehajtása részletes szabályai meghatározásának tekintetében fennálló önállósága)