Direktiva 2011/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o združitvi delniških družb (kodificirano besedilo) (Besedilo velja za EGP)