Az Európai Parlament és a Tanács 2011/35/EU irányelve ( 2011. április 5. ) a részvénytársaságok egyesüléséről (kodifikált szöveg) (EGT-vonatkozású szöveg)