Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/35/EU, annettu 5 päivänä huhtikuuta 2011 , osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifikaatio) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)