Kommissionens förordning (EEG) nr 268/91 av den 1 februari 1991 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 3650/90 om åtgärder för att förstärka tillämpningen av de gemensamma kvalitetsnormerna för frukt och grönsaker i Portugal