KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2310/95, annettu 29 päivänä syyskuuta 1995, Georgiaan, Armeniaan, Azerbaidzaniin, Kirgisiaan ja Tadzikistaniin veloituksetta toimitettaviksi tarkoitettujen tavallisesta vehnästä saatujen hienojen vehnäjauhojen kuljetuksesta