Kommissionens forordning (EØF) nr. 1783/91 af 24. juni 1991 om ændring af forordning (EØF) nr. 1147/91, (EØF) nr. 1148/91, (EØF) nr. 1149/91, (EØF nr. 1150/91, (EØF) nr. 1151/91, (EØF) nr. 1152/91, (EØF) nr. 1153/91, (EØF) nr. 1154/91, (EØF) nr. 1201/91, (EØF) nr. 1202/91, (EØF) nr. 1203/91, (EØF) nr. 1204/91 og (EØF) nr. 1205/91 om åbning af løbende licitationer med henblik på eksport af korn, som er i interventionsorganernes besiddelse