Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/584 zo 17. apríla 2018, ktorým sa schvaľuje zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia [Graves (CHOP)]$