Verordening (EEG) nr. 1673/93 van de Commissie van 29 juni 1993 tot machtiging van bepaalde interventiebureaus om 150 000 ton durum tarwe via een openbare inschrijving te koop aan te bieden voor uitvoer daarvan in de vorm van gries en griesmeel van durum tarwe