Meddelande om genomförande av artikel 9a.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 550/2004 om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet (Offentliggörande av medlemsstaternas beslut om inrättande av funktionella luftrumsblock)